اطلاعات نشریه

خط مشی این مجله تحول درروانشناسی و علوم تربیتی ، انتشار مقاله های علمی در حوزه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی است. لازم است مقاله ها در جهت توسعه این موضوع باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه  روانشناسی و علوم تربیتی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد.

 انتشار مقالات تخصصی در گرایش های مرتبط و  ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران

ارتقای سطح دانش و پژوهش در موضوعات مرتبط

ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی.

ایجاد بستر و زمینه ای مناسب برای ا